Hei, hei

Olen Timo M.O. Karjalainen, onnellinen eläkeläinen Meitä on paljon. http://www.youtube.com/watch?v=spyBH6N6KiY

Olin ja olen yhä innostunut kestävästä tiedosta ja kehityksestä, ihmeellisestä tietotekniikasta. Rakastan elämää ja pitkään kehittämääni yleistä mallia, jota kutsun U-malliksi. ( U=universaali).

Rakkaus tietoteoriaan ja U-malliin ovat inspiroineet minua osallistumaan kaikenlaiseen julkiseen ja yksityiseen keskusteluun elämää ja kuolemaa suuremmista ja mielenkiintoisimmista asioista. 

Esittelen kotisivullani erityisesti sellaisia kestäviä elämälle hyödyllisiä tosiasioita, jotka ovat, ovat aina olleet ja tullevat  ehkäpä aina olemaan niin kuin ovat.  

Vaikka monissa tilanteissa yksi ainoa seikka, kuten kuolema, riittää erottamaan merkityksellisiä ihmisiä ja  asioita toisistaan, yleisesti ottaen ontologiset seikat sekä niitä kuvaavat tosiseikat muodostuvat kuitenkin toisiaan täydentävistä eikä toisiaan poissulkevista pareista. Myös sosiaalisen todellisuuden tärkeimmät perus- tai ydinosat liittyvät toisiinsa pareittain kuten fysiikassa, biologiassa ja lähes kaikessa ihmiselle merkityksellisessä elollisessa ja elottomassa todellisuudessa.

Hamlet oli väärässä hamletp.jpg

Oikea kysymys ei ole "To be or not to be?".  Väärän kysymyksen sijasta kannattaa keskittyä oikeaan vastaukseen: "To be and not to be." Asiat eivät nykyään sulje toisiaan pois niin kategorisesti kuin ennen. Ja-suhteen selventäminen on kestävän tiedon ja U-mallin ydinasioita. 

Thomas Malthus oli enemmän oikeassa

"To know what can be done, and how to do it, is beyond a doubt, the most valuable species of information. The next to it is, to know what cannot be done, and why we cannot do it." (Redman, D.A, 1997, The Rise of Political Economy as a Science, The MIT Press, Cambridge, p.310)

Kestävästä tiedosta noin puolet on ajatonta tyyppiä. "Ei ole mitään uutta auringon alla", kuten Saarnaaja sanoi ja hehkutti "kaiken" tarkoituksettomuudella . Siinä Saarnaaja erehtyi, kuten myös  sanassa "kaikki". Toisen puolen kestävästä tiedosta muotoili Herakleitos: "Ihminen ei voi astua samaan (ajan) virtaan kahdesti." Tämä viisaus antaa elämälle tarkoituksen. Kannattaa kehittyä ja edistyä. Luontokin suosii edistyjää. Edistys on mahdollista, jos suhtaudumme aikaan suurena mahdollisuutena eikä Saarnaajan tapaan tuskan tuojana tai illuusiona, niin kuin Albert Einstein.