Olen tutkijasielu ja valtiotieteiden maisteri. Elän parisuhteessa. Harrastan kirjoittamista, liikuntaa, valokuvausta, mökkeilyä sekä lintujen tarkkailua. Synnyin 1949 Helsingissä. Valmistuin ylioppilaaksi Turussa 1968. Suoritin valtiotieteen maisterin tutkinnon 1974 Turun yliopistossa pääaineena sosiaalipolitiikka (l). Muut aineet olivat taloustiede (cl), tilastotiede (cl) ja valtio-oppia (a).  Graduni arvosana oli eximia.

Ansiotyöni painottui sosiaalitaloudellisiin seikkoihin pääosin valtionhallinnossa. Työhistoriani ilmenee kohdasta "CV" ja julkaisuni kohdasta "JULKAISUJA". Nyt olen  taloudellisista toimeentulohuolista vapaa tutkija ja kiinnostunut kestävän kehityksen edellytyksenä olevasta kestävästä tiedosta.

Olen tehnyt ammatikseni taloudellisia arvioita, ennusteita, laskenut ja taas laskenut kustannuksia eri toimijoiden näkökulmista, joskus hyvinkin perinpohjaisesti ja laaja-alaisesti. Kustannusten ristiriitoihinkin olen perehtynyt, vaikka olen aina tähdännyt objektiivisuuteen.

Olen ansiotyöurallani ja sen jälkeen kehittänyt mallia, jonka työnimi on universaali malli eli U-mallia. U-malli ilmentää sosiaalisesta katsannosta universaaleja seikkoja. U-mallin perustana ovat kaikkialla pätevät vankat sosiaaliset tosiseikat. Kestävän kehityksen edellytyksenä oleva kestävä tieto nojautuu vankkoihin tosiseikkoihin, samoin tietotekniikan huimat edistysaskeleet viimeisinä vuosikymmeninä. Siitä ei ole epäilystäkään.

U-malli ja kestävä tieto mahdollistavat sosiaaliturvassa tietojärjestelmien, sosiaaliturvalakien ja muiden normijärjestelmien yhteismitallisen eli integroidun, standardoidun ja automatisoidun kehittämisen. Olen alustavasti testannut U-mallin totuudenmukaisuutta, toimivuutta ja hyödyllisyyttä monin tavoin esim. tieteellisissä artikkeleissa, muissa julkaisuissani, kansantajuisissa sanomalehtikirjoituksissani sekä toistaiseksi julkaisemattomissa kirjoituksissani. U-malli toimii hyvin. Sen avulla voidaan paljastaa myös merkityksellisiä yhteiskunnallisia faktoja ja muita totuuksia. Siitä eivät kaikki ilahdu, mikä  osoittaa, että U-malli toimii hyvin.