Näkemyksiä rajallisuudesta

Koska täydellisyys  on mahdotonta, täydellisyyden puutteen voi korvata verkottumisella. Verkostot ovat  tietenkin aina rajallisia ja  aukollisia.  Verkottuminen voi olla ihmisille joko avain menestykseen tai menetykseen. Ero on joskus yllättävän pieni.  Tämä kuvatarina ilmentää näkemystä menetykseen, jossa ristiriidoille annetaan liikaa valtaa. Tämä 10 sekunnin animaatio ilmentää samaa pessimististä näkemystä asiaan. Kukahan tekisi positiivisen näkemyksen  rajallisuudesta ja  verkottumisesta kaikkine tiedon, taidon ja todellisuuden aukkoineen?