CV:n tiivistelmä 

Työkokemukseni on monipuolinen.   Vuosina 1974-1987 toimin sosiaalihallituksessa aktuaarina, suunnittelusihteerinä, hallinnontutkijana ja ylitarkastajana. Työ oli tilastojen tuotantoa ja julkaisemista,valtionhallinnon rationalisointia  sekä perhepoliittista suunnittelua. Välillä tein virkavapaalla konsulttitutkimuksia lapsiperheiden taloudellisesta toimeentulosta sekä vanhustenhuollon taloudesta.  Kansaneläkelaitoksessa (1987-1991) tein sosiaalivakuutusjärjestelmien matemaattistilastollisia ja hallinnollisia analyyseja sekä laskelmia. Vuosina 1991-2008  toimin Stakesissa sosiaalistaloudellisissa tutkimus- ja konsultointitehtävissä. Toiminnan pääpaino oli ensin vanhustenhuollon ja vammaishuollon taloudessa, kauden lopussa sosiaaliturvan tieto- ja normijärjestelmien rakenteiden analyyseissa.  Olin noin vuoden työssä THL:ssä  20.5.2010 saakka. Sen jälkeen olen ollut vapaa tutkija.

Täältä löytyy pitempi CV