Animaatioita ja muita audiovisuaalisia tiivistelmiä kestävän tiedon elementeistä

LUKIJALLE. Kaikki tällä sivulla  julkaisemani aineisto on maksutta kenen tahansa kopioitavissa ja käytettävissä lain sallimissa puitteissa En ota vastuuta tiedon jatkokäytöstä. Julkaisen tällä sivustolla myös muiden tekemää kuva- ja muuta materiaalia, esim. videoita ja animaatioita. Osittain tai kokonaan itse tekemiäni animaatioiden lähteenä olen käyttänyt netistä löytämääni kuva-aineistoa. Joskus olen tehnyt vain muunnelman netistä löytämästäni animaatiosta. Olen pyrkinyt kunnioittamaan tekijänoikeuksia ja maininnut materiaalin lähteen , kun se on tiedossani. Olen pyytänyt ja saanut lupia animaatiomuunnelmiin.

-1. TELINEKAATAJA PÄÄSI ISKEMÄÄN  PRESIDENTIN LINNAAN 1.4.2014. Iskusta epäillään AAA-luokituksia  jakavia agentteja, jotka ujuttavat A-kirjaimia eri aasioihin. Presidentin kanslian tiedotteen mukaan ei ole hätää.

O. MATEMATIIKKAANKAAN EI VOI ENÄÄ LUOTTAA. Esimerkiksi pisteet ABC jne. ks. täällä  voidaan tunnetusti yhdistää neljällä suoralla viivalla. Sen sijaan vähemmän tunnettu on se ratkaisu täällä, jossa pisteet yhdistetään hämmästyttävästi yhdellä  suoralla viivalla.     

 

1. ERILLISOLION NIMESTÄ ON ILOA.  Kun Mooses halusi  Israelin kansan  pyynnöstä tietää Jumalan nimen,Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." ( 2. Mooseksen kirja  3:14).  Miksi  vastaus = ei nimeä? Luulen, että syy on se, että vain Jumalalle on ehdottomasti sallittua nimettömyys. Hänen universaali "olemisensa" nimittäin on määritelmällisesti kaikkialla, joten on turhaa kysyä hänen nimeään, olinaikaansa, olinpaikkaansa tai muuta Jumalaa muista olioista erittelevää ominaisuutta,  ja turhaa tehdä Jumalasta objektiivista faktakuvaa. Kaikista muista olioista on hyvä olla objektiivinen kuva ja ainakin erisnimi, joilla ne voi  erottaa erillisolioina toisistaan monien muiden ominaisuuksien lisäksi. Nimissä voi käyttää myös mielikuvitusta. Esim. Timok -animaatiossa piste  i:n päälle "potkaistaan" paikalleen.  Pisteen merkitystä on minusta mahdoton yliarvioida. Kaikki alkaa pisteestä ja päättyy pisteeseen, paitsi Jumala, jolla ei ole alkua eikä loppua. Olen vakuuttunut siitä, että ICT hyödyntää jo nyt Jumalaan verrattavissa olevia universaaliolioita sen lisäksi, että merkityksellisellä erillisoliolla on nimi ja osoite. Muuten esim. internet ei toimisi.  Universaaliolioita kannattaa hyödyntää myös julkiten terveys- ja sosiaalipalvelujen tietojärjestelmiä kehitettäesä ja jättää politiikka hiukan vähemmälle.  

2. VAPAUS ON VÄLTTÄMÄTTÖMYYDEN YMMÄRTÄMISTÄ. Minusta ei ole tärkeämpää elämän arvoa kuin ihmis(t)en vapaus päättää itselleen tärkeistä asioista vapaasti niin, ettei  se loukkaa muiden vapautta tehdä samoin. Hyvinvointivaltio on tärkein vapauden edellytys. Ei ole sattumaa, että oheinen herra vapautui hyvissä ruumiin ja sielun  voimissa mitä  ilmeisimmin valtion palveluksesta.  http://www.youtube.com/watch?v=spyBH6N6KiY. Sama tapahtui minulle vuonna 2010. Vapaiden markkinavoimien tavoitteena ei ole vapauttaa ihminen, vaan kietoa ihminen välikappaleeksi peliin, jossa kyltymättömästi lisää valtaa, rahaa ja toimintaa havitteleva  dynaamisin osa eliittiä haluaa kahlita ihmiset tuottamaan ja kuluttamaan aina vain enemmän.  Tälle eliitille liike on  itseisarvo. Siksi eliitit ovat aloittaneet sotia, tappaneet ja murhanneet miljoonia ihmisiä aatteittensa takia. Minusta tärkein aate on on ihmisen rationaalinen vapaa liike, joka koskee ruumista, muuta materiaa ja ihmismieltä, jonka vapautta ei parhaimmillaan rajoita edes heikko ruumis ja muu materia. 

3. KIIHTYVÄSTÄ ELÄMÄNMENOSTA. Luulen, että Mooset kulki hitaasti, mutta varmasti.  Samantyyppisen  kävelijän  löysin joku vuosi sitten  netistä osoitteesta, joka ei enää aukea? (http://www.uri.edu/personal/axay5320/animation.gif). Animaatio kuvastaa sulavaa ja rauhallisen joustavaa elämäntahtia ja -muotoa. Pelkään, että eliitille ei tuo tahti enää riitä. Monet heistä juoksevat maratooneja ja haluavat muidenkin juoksevan pitemmälle,nopeammin ja hyppäävän korkeammalle, jotta hyvinvointimme  paranisi. Tässä näkemykseni vallanpitäjien tahdosta. Pelkään, että  muutosta haluavalle käy lopulta näin.  USA-laiset ystäväni, joille  tein animaation, eivät animaatiotani kommentoineet. Mitä Sinun  mielestäsi pitäisi tehdä?  Lisätä työtahtia vai kulutuksen tahtia vai molempia? Onko verkkaisia ihmisiä liikaa?