Jottei totuus unohtuisi

Tällä sivulla on lyhyitä yhteiskuntapoliittisesti ajankohtaisia artikkeitani. Artikkelit ovat pikareaktioita tapahtumiin.  Artikkeleissa viitataan muihin  aiheisiin liittyviin dokumentteihin. Osan ovat tehneet muut, osan itse. Ideana on tarjota kestävää  tietoa ajankohtaisten  haasteiden ratkaisemisen avuksi.  Sikäli  kuin olen väärässä, toivon ,että  kerrotte minulle missä kohdassa ja missä suhteessa kohdassa OTA YHTEYTTÄ. Hyvin mielelläni korjaan virheeni julkisesti ja toivon muiden tekevän samoin.        

Hyvää laatua ei yleensä saa halvalla. 12.6.2013 

Taloustilanteesta sama historiallinen kuva koko Suomen kansalle. 13.6.2013

Ei synny hyvää tulosta ilman muuttumattomuutta.17.7.2013 

Vanhusten laitoshoidon purkamisen kustannusvaikutukset ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Luonnostelua 16.12.2013

Sydämmellisemmän tiedon ja demokratian puolesta. 8.1.2014 

Sosiaalisen todellisuuden dualistisesta perusrakenteesta 16.3.2014

Keskiajan paluusta 3.6.2014

Lääkärijonojen pituus on mahdollista ja syytä laskea yhdellä ja vain yhdellä oikealla laillisella tavalla 23.6. 2014 

Kaikkien on otettava tiede tosissaan 13.7.2014

Oikean tiedon tunnusmerkeistä ja merkityksestä Luonnos 1

Oikean tiedon tunnusmerkeistä ja merkityksestä Luonnos 2